Hiển thị 1–12 của 25 kết quả

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng

Bình hoa dáng bom S2 vẽ 3D

600,000 

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng

Bom nhỡ khảm hoa sen

650,000 

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng

Lọ Phích dáng mới S3

340,000 

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng

Lọ Phích thấp men rạn vẽ sen S1

310,000 

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng

Lọ Xa kê men rạn vẽ hoa S1

220,000 

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng

Lọ Dẹt vẽ sen S1

310,000 

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng

Lọ hoa vẽ tay vẽ sen H38

850,000 

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng

Lọ Quả bí men hỏa biến

180,000 
1,350,000 

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng

Lọ Chân thon S3

180,000 

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng

Lọ miệng loe S2

260,000 

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng

Lọ dáng đu đủ S2

290,000