Điện thoại : 094 1900 823 

Email:  khonggiangomdn@gmail.com

Gốm sứ Bát Tràng Đà Nẵng – Không Gian Gốm

Mở cửa 8h-20h hàng ngày