Không Gian Gốm Bát Tràng số 250 đường 2 tháng 9 – Hải Châu – Đà Nẵng

Chứng nhận Không Gian Gốm Bát Tràng tại địa chỉ số 250 đường 2 tháng 9 Quận Hải Châu -Đà Nẵng được Hội Gốm sứ Bát Tràng Hà Nội chứng nhận là hội viên chính thức

cua-hang-gom-su-tai-da-nang (1)