Tỳ bà đắp nổi nhỏ

Mã sản phẩm : 70112-TBDN

Giá : 900,000 

Bao gồm: 

+ Tỳ bà đắp nổi S1 : 2.200.000 đồng

+ Tỳ bà đắp nổi nhỏ: 900. 000 đồng

Đặt hàng nhanh chóng , chúng tôi gọi lại xác nhận ngay!

Hotline: 094 1900 823