Đốt trầm gốm nụ hoa sen

350,000 

Chất liệu: Gốm

Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng

Mã: 20111-TS Danh mục: