Đốt trầm bằng sứ men hỏa biến

550,000 

Chất liệu: Sứ

Thương hiệu: Gốm sứ Bát Tràng

Mã: 12015-TPX Danh mục: