Điếu bát Chivas 21 sứ Bát Tràng

750,000 

Bao gồm:

Điếu bát Chivas 21 thường: 750.000 đồng

Điếu bát Chivas 38: 3.100.000 đồng

Mã: 7019-CV21T Danh mục: