Điếu bát Chivas 21 sứ Bát Tràng

Mã sản phẩm : 7019-CV21T

Giá : 750,000 

Bao gồm:

Điếu bát Chivas 21 thường: 750.000 đồng

Điếu bát Chivas 38: 3.100.000 đồng

Đặt hàng nhanh chóng , chúng tôi gọi lại xác nhận ngay!

Hotline: 094 1900 823