Bình sứ chữ nhật Bát Tràng cỡ bé

188,000 

Bao gồm:

Bình sứ chữ nhật bé: 188.000 đồng

Bình sứ chữ nhật lớn: 275.000 đồng

Mã: 7020-BSCNB Danh mục: