Bát hương Lộc phát phi 14

220,000 

Bao gồm:

Bát hương Lộc phát phi 14: 220.000 đồng

Bát hương Lộc phát phi 18: 390.000 đồng

Bát hương Lộc phát phi 22: 620.000 đồng

Hàng vẽ tay thường.