Tượng Trâu sứ nằm trên tiền vàng

1,300,000 

Chất liệu: Sứ Bát Tràng

Mã: 501-TTV Danh mục: