Tượng Dê sứ đứng trên tiền vàng

1,700,000 

Chất liệu: Sứ Bát Tràng

Mã: 501-DT Danh mục: