Soài S1 men rạn vẽ tùng Bát Tràng

400,000 

Mã: 7014-SS1 Danh mục: