Lục bình 1M7 Công Đào đắp nổi Bát Tràng

27,000,000