Lọ phích vẽ sen S2 Bát Tràng

420,000 

Bao gồm 3 kích cỡ:

Lọ phích S3: 280000 đồng

Lọ phích S2: 420000 đồng

Lọ phích S1: 500000 đồng