Lọ Phích thấp men rạn vẽ sen S1

310,000 

Bao gồm:

Lọ Phích thấp S1: 310.000 đồng

Lọ Phích thấp S2: 250.000 đồng

Lọ Phích thấp S3: 190.000 đồng