Lọ hoa men rạn vẽ sen H25

150,000 

Gồm 2 loại:

Lọ hoa men rạn vẽ sen H25: 150000 đồng

Lọ hoa men rạn vẽ sen H27: 170000 đồng