Lọ hoa dáng đùi dế vẽ sen S3

360,000 

Bao gồm:

Lọ hoa dáng đùi dế vẽ sen S1: 540.000 đồng

Lọ hoa dáng đùi dế vẽ sen S2: 450.000 đồng

Lọ hoa dáng đùi dế vẽ sen S3: 360. 000 đồng