Bộ trà ấm vuông men ngọc bích 05

1,000,000 

Bao gồm: + 01 chiếc ấm trà

                 + 06 chiếc chén trà