Bộ trà ấm lục giác men hỏa biến

Bao gồm: + 01 chiếc ấm trà

                 + 06 chiếc chén trà

Đặt hàng nhanh

Đặt hàng nhanh chóng , gọi lại xác nhận ngay!

Hotline : 0941900823