Bát hương vẽ rồng, sen phi 12

650,000 

Bao gồm:

Bát hương phi 12: 650.000 đồng

Bát hương phi 14: 750.000 đồng

Bát hương phi 16: 850.000 đồng

Bát hương phi 18: 950.000 đồng

Bát hương phi 20: 1.150.000 đồng

Mã: 1012-BH12 Danh mục: